.
.

Organisatie ontwikkeling

Organisaties veranderen continu, dat is noodzakelijk om te overleven. Processen en producten vernieuwen, er ontstaan nieuwe ambities op het gebied van samenwerking of zelfsturing. Maar wat vraagt dat van de organisatie, je leidinggevenden en alle medewerkers? Hoe krijg je iedereen mee in deze veranderingen?

Mensen willen best veranderen maar niet veranderd worden

Hoe verander je een team?

Tijdens ons organisatie-ontwikkelingstraject werken we samen aan inzicht en bewustwording binnen een team of organisatie. Waarom doen mensen zoals ze doen? Wat is het effect en kan het ook anders? Vervolgens draait het om snappen, accepteren, voelen en daadwerkelijk veranderen.

Mensen laten veranderen

Met coaching, training, intervisie of procescoaching geef ik mensen inzicht in hun eigen gedrag en de wijze waarop zij dat zelf kunnen beïnvloeden. Ik toon welke interne programma’s bij henzelf actief zijn, maar ook bij de ander. Vervolgens ontdekken ze hoe ze die twee met elkaar kunnen verbinden. Door middel van de koppeling van ratio, gevoel en intuïtie bij de mensen ontstaat de verandering bijna vanzelf. Daarbij komt antwoord op vragen als: Hoe komt het dat ik niet kan loslaten of dat ik niet in beweging kom? Wat voor leider wil ik eigenlijk zijn? Passen mijn eigen waarden en overtuigingen voldoende bij waar de organisatie naartoe wil?

Mijn aanpak

Naast deze persoonlijke aanpak binnen organisatie ontwikkeling bied ik diverse methodieken en instrumenten aan om de strategie of cultuur van jouw organisatie te ontdekken, te verhelderen of aan te scherpen. Organisatie ontwikkeling is geen "one-size fits all" proces, laat staan een lineair traject. Samen met jou bespreek ik graag jouw vraagstuk. Op basis daarvan adviseer ik over een mogelijke aanpak. Enkele voorbeelden ter inspiratie:

In Verbinding - Leiderschapstraject

Vanuit een lege bron valt niets te geven. Een secure base leider is verbindend en authentiek. Heeft zelfinzicht, zelfkennis en zelfreflectie. Waar kom je vandaan en waar wil je heen? Wat drijft je? Wat wil je? En wat juist niet? Deze reis in jezelf helpt je inzicht te krijgen in je gedachten en gevoelens en in het effect van je eigen gedrag en communicatie. Pas nadat je overwinningen op jezelf hebt geboekt, kun je effectiever de verbinding met anderen aangaan en succesvol samenwerken.

Organisatie Ruggengraat

Een zeer effectieve methode die gebruikt kan worden voor alle lagen in de organisatie. Ik werk hierbij met de "Logische Niveaus". Deze niveaus zijn te beschouwen als de ruggengraat van organisaties en teams. Als een ruggengraat uit balans is, krijg je last van beknelde zenuwen, waardoor de signalen van het lichaam niet meer ongehinderd worden doorgegeven naar andere lichaamsdelen. Ditzelfde geldt voor organisaties. Als de "Logische Niveaus" niet goed op elkaar zijn afgestemd, ontstaat er frictie: de organisatie verstart en de sturing wordt diffuus. Tijdens deze sessies gaan we van organisatiestrategie naar teamdoelstellingen naar individuele resultaatafspraken. Zo ontstaat eigenaarschap en taakvolwassenheid, dé ingrediënten voor zelfsturing.

Cultuurfoto

Een onderzoek (bestaande uit een intake, quickscan en verdiepende interviews op zowel individueel als groepsniveau met directie, management en medewerkers) levert een analyse op van de huidige organisatiecultuur en de gewenste cultuur. Vervolgens geef ik een advies hoe je de organisatie door middel van een interventiemix kunt ontwikkelen naar de gewenste situatie. Natuurlijk kan ik daar eveneens begeleiding in bieden als procescoach of interim-manager.


 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn